AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce

AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Na czym więc polega usługa Agroecopower?

Technicy firmy Agroecopower przyjeżdżają do klienta, aby omówić jego potrzeby i oczekiwania. Maszynę można wyregulować tylko w określonym zakresie, w taki sposób, aby zachować utrzymać żywotność silnika i innych podzespołów maszyny, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących norm emisji. Przed chiptuningiem, za pomocą złącza On-Board Diagnostics lub bezpośrednio za poprzez jednostkę sterującą, wykonuje się badania diagnostyczne. Za pomocą łącza w standardzie BDM zapisuje się stan oprogramowania przed zmianami, dzięki czemu jednostkę sterującą zawsze można przywrócić do stanu przed zmianami. Nowe oprogramowanie opracowywane jest indywidualnie dla danego urządzenia, w taki sposób, aby zachować jego żywotność. Gotowy program wgrywany jest do jednostki sterującej. Następnie ponownie przeprowadza się diagnostykę i pomiary mocy. Przed przekazaniem maszyny jest ona jeszcze poddawana pracy testowej, po czym wystawia się kartę gwarancyjną. Właściciel przekonfigurowanej maszyny w ciągu 30 dni od montażu może cofnąć swoją decyzję i zgłosić się w celu przywrócenia wcześniejszej wersji oprogramowania.

Wzrost mocy i spadek zużycia… Co dokładnie ulega zmianie w pracy silnika?

Poprzez zmianę oprogramowania prowadzi się optymalizację parametrów wtrysku, proporcji powietrza i paliwa, czasu trwania wtrysku, reguluje się ciśnienie, ilość paliwa, a także określa się zakres momentu siły. Na wykresie widoczny byłby wzrost momentu obrotowego i mocy. Za pomocą takiej modyfikacji oprogramowania można osiągnąć wzrost mocy w wysokości od 5 do 30 %, a momentu obrotowego od 5 do 25 %. Dodatkowo, przebieg momentu obrotowego ma lepszą charakterystykę w zakresie niskiej i średniej liczby obrotów.

Ograniczenie zużycia paliwa napędowego może osiągnąć poziom nawet od 5 do 18 %.