RIELA Polska Sp. z o.o.

RIELA Polska Sp. z o.o.

 • Biogazownie "pod klucz" - szyte pod Klienta

  Biogazownie "pod klucz" - szyte pod Klienta

  Firma Riela Polska Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z długoletnim doświadczeniem w technologiach „agro”, a obecnie wychodząc naprzeciw swoim klientom oraz ich wysublimowanym wymaganiom wprowadza nowy produkt na rynek Polski. Produktem tym jest kompletna instalacja technologiczna do przerobu odchodów od zwierzęcych i biomasy zielonej na biogaz. Wytwarzanie z biogazu prądu elektrycznego i ciepła prowadzi się w jednostkach kogeneracyjnych. Wytworem powyższego procesu technologicznego jest osad pofermentacyjny, który jest wysoce cennym, naturalnym nawozem. Tego typu instalacje nazywamy BIOGAZOWNIAMI lub ZIELONYMI ELEKTROWNIAMI.
  Obecnie odnawialne źródła energii (OZE) są traktowane coraz poważniej przez inwestorów, którzy nie tylko zwracają uwagę na ochronę środowiska, ale również na wymierne ekonomiczne aspekty posiadania takiej instalacji. Rolnicy mogą w niej utylizować odchody od zwierzęce, odpady owocowo – warzywne, a tym samym produkować prąd elektryczny i ciepło na własne potrzeby lub sprzedawać w najbliższej okolicy. Instalacje biogazownicze komponują się w krajobraz wsi i małych miasteczek, w taki sam sposób jak silosy do przechowywania produktów zbożowych. Tanie pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i ich dywersyfikacja spowoduje w Polsce i w Europie produkcję i zużywanie energii w miejscu jej wytwarzania.
  W związku z przygotowaniem prawa polskiego do dyrektywy UE odnoście związków złowonnych i uciążliwych opracowywana jest Ustawa o zakazie magazynowania w zbiornikach otwartych i wywożenia na pole nieprzetworzonej gnojowicy i obornika. Tym samym będziemy wszyscy zobowiązani do użytkowania zbiorników hermetycznych, które niewiele się różnią od fermentorów. Koszty inwestycyjne są niewiele większe, a korzyści wysoce wymierne. Przetworzony obornik w fermentorze jest pozbawiony 80 % związków złowonnych, a zmineralizowane związki organiczne są około dwukrotnie łatwiej przyswajalne przez rośliny, co przyczynia się do szybszego przyrostu biomasy roślinnej i nie powoduje eutrofizacji otwartych zbiorników wodnych, jak to ma miejsce przy nawożeniu nawozami sztucznymi. Jednocześnie uzyskuje się energię elektryczną i ciepło prawie za darmo.
  Firma Riela Polska Sp. z o. o. z 40 – letnim doświadczeniem dobierze Państwu odpowiednią technologię, zaprojektuje i wykona biogazownie „szytą” na Państwa potrzeby energetyczne i ilość dostępnych surowców. Wiedza, umiejętności a także zamiłowanie do tego co robimy przełoży się w całości na jakość oferowanych usług. Dla Państwa dyspozycji udostępnimy wysoce wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która rozwieje wiele pytań i wątpliwości. Natomiast nasza dobra współpraca z wieloma renomowanymi firmami o zasięgu światowym pozwoli zaoferować Państwu instalację technologiczną „pod klucz”. Gwarantujemy dotrzymanie ustalonych terminów.

 • Fermentory stalowe, Laguny, zbiorniki magazynowe substancji płynnych

  Fermentory stalowe, Laguny, zbiorniki magazynowe substancji płynnych

  Fermentor składa się z mieszadła, szkieletu konstrukcyjnego, elementów izolacji termicznej i systemu ogrzewania. Ciecz fermentująca odznacza się agresywnym środowiskiem w stosunku do stali czarnej. Wewnętrzna część fermentora jest wyłożona tworzywem sztucznym (membraną cieczo i gazo-szczelną) odporną na warunki panujące podczas fermentacji metanowej. Membrana styka się bezpośrednio z blachą ocynkowaną, która jest jednocześnie stelażem i konstrukcją wsporczą fermentora. W konstrukcji wsporczej znajdują się przewody grzewcze CO, dostarczające do urządzenia określoną ilość ciepła potrzebną do prawidłowego prowadzenia procesu. Do blach konstrukcyjnych przytwierdzona zostaje izolacja termiczna o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła, który kształtuje się na poziomie λ=0,020-0,022 [W/(m*K)]. Izolacja termiczna jest pokryta blachą elewacyjną pokrytą specjalnym tworzywem zwiększającym odporność korozyjną warunków atmosferycznych i technologicznych w wybranym przez klienta kolorze.
  Prosta a zarazem solidna i przemyślana budowa fermentora daje możliwość obniżenia kosztów inwestycyjnych, ze względu na zastosowane materiały i rozwiązania techniczno-technologiczne projektantów. Nasza kadra inżynierska unowocześnia urządzenia i instalacje technologiczne wprowadzając nieszablonowe rozwiązania, prostotę obsługi polepszając ich niezawodność.

 • Zbiorniki na gnojowicę

  Zbiorniki na gnojowicę

  Ściany zbiorników wykonane są ze stali konstrukcyjnej S 350 GD, cynkowanej ogniowo. W celu zapewnienia pełnej szczelności zbiorniki wewnątrz wyłożone są membraną EPDM. Zbiorniki mogą być posadowione na płytkach betonowych, co obniża koszt całej inwestycji. Ściany zbiornika mogą być pokryte powłoką SOLANO.