Wsparcie i szkolenia dla firm z branży rolniczej

  • Dodano: Środa, 26 lutego 2014

Firmy z branży zaopatrzenia rolnictwa nadal mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki szkoleniom kadra menadżerska małych
i średnich przedsiębiorstw może podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pozwoli im to na zwiększenie konkurencyjności i lepsze przygotowanie na wyzwania stawiane przez sytuację gospodarczą.

Kompetencje zawodowe – bariera w rozwoju rolnictwa

Dzięki unijnym funduszom w polskim rolnictwie dokonał się ogromny skok jakościowy. Bruksela nie tylko finansuje dopłaty do upraw, ale i wykłada fundusze na liczne inwestycje w infrastrukturę. Pozytywne skutki unijnego zastrzyku pieniędzy odczuwają wszyscy mieszkańcy wsi i osoby zawodowo związane z rolnictwem, niezależnie od skali i charakteru prowadzonej działalności. Widać jednak wyraźnie, że potrzebne są kolejne działania wspierające rozwój sektora rolniczego. Chodzi jednak już nie tylko o pomoc w zakupie maszyn czy dopłaty, ale także rozwój kompetencji zawodowych osób związanych z branżą. W tej kategorii największe znaczenie ma umiejętność odpowiedniego zarządzania zasobami ludzkimi. O ile bowiem menadżerowie firm z branży rolniczej potrafią świetnie sprzedawać, negocjować z kontrahentami czy wdrażać nowoczesne urządzenia
i procesy, o tyle dużo gorzej jest na polu relacji z pracownikami i pomiędzy pracownikami.

Przed problemem tym staje każda firma, która osiąga pewien poziom rozwoju i pewną skalę działalności. Inaczej zarządza się przedsiębiorstwem zatrudniającym zaledwie kilka osób, a inaczej firmą zatrudniającą kilkadziesiąt osób. Innego podejścia wymagają pracownicy skupieni w jednym miejscu (np. przetwórni), a innego pracownicy rozsiani po całym kraju (np. przedstawiciele handlowi). Rozwiązania, które świetnie sprawdzały się na początku rozwoju firmy w przypadku pracowników niewykwalifikowanych, nie sprawdzą się po kilku latach i zatrudnieniu osób o znacznie wyższych kwalifikacjach.

Koniunktura gospodarcza sprawia, że wiele firm boryka się z trudnościami, nie jest im więc łatwo zdecydować się np. na podwyżki. W tej sytuacji firma, która lepiej zarządza pracownikami, lepiej ich motywuje, wykorzystuje ich talenty i daje im poczucie satysfakcji zawodowej, w lepszej kondycji przetrwa gorszy okres i uzyska przewagę nad konkurencją. Efektywne wykorzystanie talentów pracowników i rozwiązywanie konfliktów zwiększa wydajność pracowników, co ma olbrzymi wpływ na wyniki firmy. Szczególnego znaczenia nabiera to w związku z wprowadzanym systemem zrównoważonego rolnictwa. Wdrożenie zasad zrównoważonego rolnictwa będzie miało duży wpływ na dobór przez gospodarstwa środków produkcji, gdyż najwięksi producenci żywności deklarują, że wszystkie płody rolne im dostarczane będą musiały pochodzić z upraw zrównoważonych. Przełoży się to na nowe, wyższe wymagania wobec firm zaopatrujących rolników w te środki. Firmy te staną przed wyzwaniem polegającym na przekonaniu do siebie klientów. Wzrośnie zatem znaczenie umiejętności budowania wizerunku firmy, zarządzania nią oraz zasobami ludzkimi.

Inwestycja w kadry – receptura na trudności gospodarcze

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dostrzegła rosnącą potrzebę dokształcenia kadry zarządzającej z branży zaopatrzenia rolnictwa. Wspólnie z firmą Gamma rozpoczęła w lipcu 2013 r. projekt szkoleniowy, którego celem jest dokształcenie kadry małych i średnich przedsiębiorstw. Aktualnie w szkoleniach prowadzonych przez trenerów Gamma biorą udział przedstawiciele 14 firm. Odpowiednie zarządzanie pracownikami, motywowanie ich i kierowanie rozwojem ich kariery to poważna bariera w rozwoju wielu przedsiębiorstw. Ich kadra zarządzająca posiada wprawdzie kompetencje z zakresu sprzedaży, negocjacji czy technologii, ale nie miała okazji zdobyć wiedzy
z zakresu tzw. kompetencji miękkich.
  – podkreśla Michał Wasilewski, prezes zarządu firmy Gamma. - Również firmy z branży rolniczej stają przed takim problemem, czego dowodem jest zainteresowanie szkoleniami, które prowadzimy.

W trakcie szkoleń, które potrwają do końca 2014 r., przedstawiciele kadry menadżerskiej firm
z branży rolniczej uczą się, jak zarządzać zasobami ludzkimi. Uczestnicy szkoleń poznają także zagadnienia z zakresu zrównoważonego
rolnictwa, zarządzania środowiskowego i rozwiązań ekologicznych, które można wdrożyć w firmach. Efektem szkoleń jest również przygotowanie – wspólnie z trenerami firmy Gamma – strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu firmy te zyskują trwałe rezultaty, z których będą mogły korzystać jeszcze przez lata.  

 

Dodatkowe informacje:

Bartosz Bełkowski

bartosz.belkowski@projektgamma.pl

www.projektgamma.pl

tel. 505 946 910

« Powrót do listy artykułów