Zapraszamy do SIELINKA

W najbliższy weekend ruszają XXIV Wielkopolskie Targi Rolnicze, XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni Pola Targi odbędą się 3-4 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-17.00 w Sielinku k. Opalenicy. W kalendarzu imprez Wielkopolskie Targi Rolnicze oraz Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych zaliczane są do ważniejszych wydarzeń rolniczych stwarzających możliwość zapoznania się z nowościami technologicznymi w branży rolniczej oraz przyczyniającymi się do wymiany wiedzy w specjalistycznym zakresie i prezentacji dorobku hodowlanego regionu. Są również okazją do przedstawienia nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych, a także szerokiej oferty środków do produkcji. Tegoroczne edycje Wielkopolskich Targów Rolniczych oraz Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych objął patronatem honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Sielinku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale Branżowych Związków Hodowców organizuje od ponad 20 lat. W bieżącym roku udział w wystawie zadeklarowało 120 hodowców zwierząt z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Celem wystawy jest fachowa prezentacja postępu genetycznego, promocja pożądanego eksterieru oraz cech użytkowych zwierząt hodowlanych pochodzących z gospodarstw strategicznych ANR oraz z chowu rolników indywidualnych naszego regionu planujących pokazać w Sielinku ok. 360 szt. zwierząt siedmiu gatunków.